top of page

Integritetspolicy

engelsk

Integritetspolicy

Ikraftträdande: 15 augusti 2019

Playrise Digital Ltd. ("oss", "vi" eller "vår") driver Table Top Racing: World Tour - Nitro Edition mobilapplikation (nedan kallad "tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den informationen.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy, har villkoren som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra villkor.

Definitioner

 •                                        Service

Tjänsten är Table Top Racing: World Tour - Nitro Edition mobilapplikation som drivs av Playrise Digital Ltd.

 •                                        Personlig information

Med personuppgifter avses data om en levande person som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår besittning eller som troligen kommer att komma i vår besittning).

 •                                        Användningsdata

Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genereras genom användning av tjänsten eller från själva tjänsteninfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

 •                                        Småkakor

Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

 •                                        Datakontroller

Datakontrollant avser den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftena för och sättet för vilken personlig information ska, eller ska behandlas.

I syftet med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollant av dina personuppgifter.

 •                                        Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer)

Dataprocessor (eller tjänsteleverantör) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollantens räkning.

Vi kan använda tjänsterna från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina data mer effektivt.

 •                                        Dataingivare (eller användare)

Den registrerade personen är alla levande personer som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Informationssamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 •                                        Cookies och användningsdata

Användningsdata

När du öppnar tjänsten med en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem , vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data ("Användningsdata").

Platsdata

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillstånd att göra det ("Platsdata"). Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder vår tjänst när som helst genom dina enhetsinställningar.

Tracking & Cookies Data

Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteterna på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också såsom fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på kakor som vi använder:

 •                                        Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst. 

 •                                        Inställningskakor. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar. 

 •                                        Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål. 

Användning av data

Playrise Digital Ltd. använder insamlade data för olika ändamål:

 •                                        Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst

 •                                        För att meddela dig om ändringar i vår tjänst

 •                                        För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det

 •                                        Att ge kundsupport

 •                                        Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst

 •                                        För att övervaka användningen av vår tjänst

 •                                        Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror Playrise Digital Ltd. rättslig grund för insamling och användning av den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy av de personuppgifter som vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Playrise Digital Ltd. kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 •                                        Vi måste utföra ett kontrakt med dig

 •                                        Du har gett oss tillstånd att göra det

 •                                        Behandlingen är i våra berättigade intressen och den åsidosätts inte av dina rättigheter

 •                                        För att följa lagen

Lagring av data

Playrise Digital Ltd. behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Playrise Digital Ltd. kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen i vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du är belägen utanför Storbritannien och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Storbritannien och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du lämnar in sådan information representerar ditt samtycke till denna överföring.

Playrise Digital Ltd. kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller, inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Offentliggörande av data

Rättsliga krav

Playrise Digital Ltd. kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 •                                        Att uppfylla en juridisk skyldighet

 •                                        För att skydda och försvara rättigheter eller egendom hos Playrise Digital Ltd.

 •                                        För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten

 •                                        För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten

 •                                        För att skydda mot juridiskt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla sätt för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Vår policy för "Spåra inte" -signaler enligt California Online Protection Act ( CalOPPA )

Vi stöder inte Don't Track ("DNT"). Spåra inte är ett val du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser som du inte vill spåra.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller inställningar i din webbläsare.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter till uppgiftsskydd. Playrise Digital Ltd. syftar till att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 •                                        Rätten till åtkomst, uppdatering eller radering av den information vi har om dig. Närhelst det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig. 

 •                                        Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig. 

 •                                        Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. 

 •                                        Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information. 

 •                                        Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format. 

 •                                        Rätten att dra tillbaka samtycke. Du har också rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst när Playrise Digital Ltd. litade på ditt samtycke för att behandla din personliga information. 

Observera att vi kan be dig verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en Dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta vår tjänst ("tjänsteleverantörer"), tillhandahålla tjänsten för våra räkning, utföra tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter bara för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Beteende- ommarknadsföring

Playrise Digital Ltd. använder ommarknadsföringstjänster för att annonsera på tredjepartswebbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserade på dina tidigare besök i vår tjänst.

 •                                        Google-annonser ( AdWords )

Google Ads ( AdWords ) -marknadsföringstjänst tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics för Display-annonsering och anpassa Googles Display-nätverksannonser genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads 

Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökarna möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.  

Mer information om Googles sekretesspraxis finns på Googles webbplats om sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst adresserar inte någon under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personlig identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldraledighet, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar det "effektiva datumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss:

bottom of page